× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตาภา คุณสุข และอาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์ คณาจารย์จากภาควิชาชีววิทยาได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ 
ในระดับดี


วันที่ประกาศข่าว : 24 มิ.ย. 2561, 11:40 แหล่งที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุตาภา คุณสุข และอาจารย์ประสาน แสงไพบูลย์ คณาจารย์จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์ 
ในระดับดี ในหัวข้อเรื่อง ชนิด และองค์ประกอบของสัตว์น้ำพลอยจับได้ จากการทำประมงลอบปูม้า บริเวณอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี จากการเข้าร่วมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเลครั้งที่ 6: One World One Ocean ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2561
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai