× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สอบผ่านได้รับบประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.) ระดับ ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา


วันที่ประกาศข่าว : 20 ม.ค. 2563, 10:46 แหล่งที่มา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีอตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สอบผ่านได้รับบประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุม(กว.) ระดับ ภาคีวิศวกร สาขาวิศวกรรมโยธา ได้แก่

นายโชคชัย เมืองขวา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่ง อบต.นนทรีย์ อ.บ่อไร่ จ.ตราด
นาย มนตรี ศรีคงรักษ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน สำนักการโยธา กรุงเทพมหานคร
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai