× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 3 และสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอนและสาขาวิชาที่ปิดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2563


วันที่ประกาศข่าว : 13 ก.ค. 2563, 09:49 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ผู้ที่มีรายชื่อในสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน
รายงานตัวออนไลน์ระหว่างวันที่
10 - 19 กรกฎาคม 2563
ที่เว็บไซต์ https://reg.rbru.ac.th/

ขั้นตอนการรายงานตัว
1. ค้นหารหัส นศ. จากเลขที่บัตรประชาชน
2. log in เข้าระบบ
3. กรอกประวัติส่วนตัว
4. พิมพ์ใบรายงานตัวติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมแนบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมส่ง ems มาที่ หัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี
41 หมู่ 5 ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000
5. พิมพ์ใบชำระเงินค่ารายงานตัว และชำระเงินตามวันเวลาที่ระบุ

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 039-3191111 ต่อ 10182
Click Expand view

เอกสารไฟล์แนบ

1. 2020-07-10-36699.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai