× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

รายชื่อนักศึกษา ภาคพิเศษ ผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2562 จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาในประมาณเดือน กันยายน 2563


วันที่ประกาศข่าว : 9 ต.ค. 2563, 16:26 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา
รายชื่อนักศึกษา ภาคพิเศษ ผู้ "ขอ" สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563 ***แจ้งเปลี่ยนแปลงวันที่อนุมัติผลสำเร็จการศึกษา แก้ไขครั้งที่ 3
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai