× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (คณะนิเทศศาสตร์)


วันที่ประกาศข่าว : 24 ส.ค. 2563, 09:22 แหล่งที่มา : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ประจำภาคการศึกษาที่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

คณะนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai