× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ราชภัฏรำไพพรรณี จัดเวทีสรุปบทเรียนการสนับสนุน งานพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน


วันที่ประกาศข่าว : 16 ต.ค. 2563, 09:21 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ราชภัฏรำไพพรรณี จัดเวทีสรุปบทเรียนการสนับสนุน งานพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน

วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ลานกีฬาอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งหางแมว ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี นำทีมโดย ผศ.ดร.ปรียนันท์ สิทธิจินดาร์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาสิทธิประโยชน์และจัดหารายได้  ผศ.ดร.วยากร อุดมโภชน์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ  ผศ.สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ตัวแทนหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและทีมงานจากสำนักบริการวิชาการ ร่วมเวทีสรุปบทเรียนการสนับสนุนงานพัฒนาขบวนองค์กรชุมชนระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) พอช. สภาองค์กรชุมชนตำบลแก่งหางแมว สภาองค์กรชุมชนตำบลพวา สภาองค์กรชุมชนตำบลขุนซ่อง สภาองค์กรชุมชนตำบล  สภาองค์กรชุมชนตำบลเขาวงกต สภาองค์กรชุมชนตำบลสามพี่น้อง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแก่งหางแมว ตัวแทนจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในอำเภอแก่งหางแมว เป็นต้น  เนื้อหาในเวทีเป้าหมายการพัฒนาและการสนับสนุนงานพัฒนาขบวนองค์กรชุมชน อ.แก่งหางแมว
จ.จันทบุรี ปี 2563 บทเรียนและข้อค้นพบสำคัญในการทำงานที่ผ่านมา การกำหนดทิศทางและแผนงานสำคัญในการขับเคลื่อนงานร่วมกัน ปี 2564
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai