× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ประกาศมรรพ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563


วันที่ประกาศข่าว : 7 ม.ค. 2564, 15:52 แหล่งที่มา : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่
ประกาศมรรพ.เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2563
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai