× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ขอเชิญเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นประจำปี พ.ศ.2564


วันที่ประกาศข่าว : 1 ก.พ. 2564, 08:57 แหล่งที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้จัดให้มีโครงการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นและนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ซึ่งการได้มาซึ่งผู้ที่สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น จะต้องมาจากการเสนอชื่อเท่านั้น ส่วนผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ อาจมาจากการเสนอชื่อหรือสมัครด้วยตนเอง

บัดนี้ถึงกำหนดเวลาในการพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 คณะกรรมการรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่นจึงใครขอเรียนเชิญท่านและ/หรือหน่วยงานในสังกัดของท่าน เสนอรายชื่อบุคคล/กลุ่มบุคคล ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้สมควรได้รับรางวัล "นักเทคโนโลยีดีเด่น" และ รางวัล "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่" ประจำปี พ.ศ.2564 ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการเสนอชื่อและรวบรวมข้อมูลท่านสามารถเสนอชื่อผ่านทางเว็บไซต์ www.promotion-scitec.or.th หรือผ่านทาง E-mail: thaitechaward@gmail.com  ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai