× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ขยายระยะเวลาในการส่งบทความวิจัย (ประเภทโควตา) เข้าร่วมนำเสนอภายในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11


วันที่ประกาศข่าว : 23 ก.พ. 2564, 16:04 แหล่งที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานที่ลงข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในฐานะเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ร่วมส่งบทความวิจัย (ประเภทโควตา) เข้าร่วมนำเสนอภายใน

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
" งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ "
วันที่ 15 - 16 กรกฎาคม 2564  ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 

โดยขยายระยะเวลาในการเปิดรับบทความวิจัยเพื่อนำเสนอทั้งภาคโปสเตอร์และภาคบรรยาย  จำนวน 10 บทความ

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมกับไฟล์บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ด้วยตนเอง ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เวลาไม่เกิน 12.00 น. ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครพร้อมรูปแบบการจัดทำบทความได้ที่ไฟล์เอกสารแนบ

**หากเกินระยะเวลาที่กำหนด หรือไม่ส่งข้อมูลผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา ผู้สมัครจะต้องชำระค่าลงทะเบียนเอง**
Click Expand view
Click Expand view

เอกสารไฟล์แนบ

1. รูปแบบจัดทำบทความ ( ชนิดไฟล์ DOCX)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai