× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ลงพื้นที่จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เมื่อวันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักศิลปวัฒนธรรมสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ลงพื้นที่จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการสำรวจและเก็บข้อมูลทางวัฒนธรรมของชุมชน โดยมีผู้เข้าประชุมเป็นกลุ่มชาวบ้านและผู้ปฏิบัติงานในโครงการยกระดับเศษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและร่วมวางแผนงานการลงพื้นที่เพื่อศึกษาและสำรวจชุมชนในตำบล จันทเขลม
By : Office of Arts and Culture, Community Development Date/Time : 2021-02-19 09:27:06
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai