× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ได้จัดโครงการบริการวิชาการจัดทดสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ได้จัดโครงการบริการวิชาการจัดทดสอบ TOEFL ITP ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ในวันที่ 3 เมษายน 2564 ณ ห้อง Inter room (35208) ขั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ (อาคาร 35) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมทดสอบ จำนวน 13 คน และการดำเนินการจัดโครงการดังกล่าวฯ นั้น สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ตรงตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้
By : inter Date/Time : 2021-04-07 14:58:50
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai