ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “สิทธิและสันติศึกษา”
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “สิทธิและสันติศึกษา”
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560”
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560” วันที่ 24 มีนาคม 25560
อ่านรายละเอียด
งานสำหรับคนรุ่นใหม่ หางานจากบริษัทชั้นนำและสมัครงานง่ายขึ้น
สมัครงานดี ๆ เริ่มต้นได้ที่นี่ http://www.jobnisit.com งานต่าง ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์เราจึงต้องเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดจากทั้งบริษัทไทยและต่างชาติชั้นนำเท่านั้น ที่นี่คุณจะได้รับโอกาสเริ่มต้นทำงานที่เหนือกว่าใคร ๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ เป็นเว็บไซต์สามารถค้นหางานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของคุณได้ดีที่สุดในประเทศไทย
อ่านรายละเอียด
แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดิน ปี 2561
แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดิน ปี 2561
อ่านรายละเอียด
ขอประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม) เดือนมีนาคม 2559
ขอประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม) เดือนมีนาคม 2559
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10 เนื่องใจวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบ 112 ปี ก้าวสู่งานวิจัย ในศตวรรษที่ 21
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 10 เนื่องใจวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีครบ 112 ปี ก้าวสู่งานวิจัย ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 19 - 20 ธันวาคม ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
วารสาร Thammasat International Journal of Science and Technology (TIJSAT)
ด้านวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และ (สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
สถาบันวิจัยและพัฒนา รวบรวมแหล่งเผยแพร่บทความวิจัย (งานประชุมวิชาการ)
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน 2559
ครุศาสตร์เมืองช้าง
จัดทำโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์