ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “สิทธิและสันติศึกษา”
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “สิทธิและสันติศึกษา”
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560”
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560” วันที่ 24 มีนาคม 25560
อ่านรายละเอียด
งานสำหรับคนรุ่นใหม่ หางานจากบริษัทชั้นนำและสมัครงานง่ายขึ้น
สมัครงานดี ๆ เริ่มต้นได้ที่นี่ http://www.jobnisit.com งานต่าง ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์เราจึงต้องเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดจากทั้งบริษัทไทยและต่างชาติชั้นนำเท่านั้น ที่นี่คุณจะได้รับโอกาสเริ่มต้นทำงานที่เหนือกว่าใคร ๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ เป็นเว็บไซต์สามารถค้นหางานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของคุณได้ดีที่สุดในประเทศไทย
อ่านรายละเอียด
แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดิน ปี 2561
แบบฟอร์มข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอของบประมาณแผ่นดิน ปี 2561
อ่านรายละเอียด
ขอประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม) เดือนมีนาคม 2559
ขอประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม) เดือนมีนาคม 2559
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา

ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่
ในวารสารวิจัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.research.cmru.ac.th
เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โทรศัพท์. 042-244958 โทรสาร. 042-247195
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
(สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)