ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมเพื่อรับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติ "เพชรวัฒนธรรมถิ่นบูรพา" 2559
ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 12 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2559
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญ ข้าราชการ คณาจารย์ ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ลงคะแนนเลือกตั้งผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน
ลงคะแนนเลือกตั้งผู้อำนวยการสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนในวันพุธที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 - 15.30 น.
อ่านรายละเอียด
ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “สิทธิและสันติศึกษา”
โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร “สิทธิและสันติศึกษา”
อ่านรายละเอียด
การประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560”
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จัดประชุมวิชาการและการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ “มสธ.วิจัย ประจำปี 2560” วันที่ 24 มีนาคม 25560
อ่านรายละเอียด
งานสำหรับคนรุ่นใหม่ หางานจากบริษัทชั้นนำและสมัครงานง่ายขึ้น
สมัครงานดี ๆ เริ่มต้นได้ที่นี่ http://www.jobnisit.com งานต่าง ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์เราจึงต้องเป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดจากทั้งบริษัทไทยและต่างชาติชั้นนำเท่านั้น ที่นี่คุณจะได้รับโอกาสเริ่มต้นทำงานที่เหนือกว่าใคร ๆ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีประสบการณ์ เป็นเว็บไซต์สามารถค้นหางานที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของคุณได้ดีที่สุดในประเทศไทย
อ่านรายละเอียดข่าวแหล่งทุนวิจัย

ข่าวจัดอบรม / ประชุม / สัมมนา