การเดินทางสู่มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รถยนต์ส่วนตัว
จากกรุงเทพฯ มาจันทบุรี สามารถไปได้ ดังนี้

มาทางหลวงหมายเลข 3 เป็นเส้นทางสายเก่า เริ่มต้นที่บางนา-กรุงเทพฯ ผ่านจังหวัดชลบุรี-บางแสน-ศรีราชา-พัทยา-สัตหีบ-บ้านฉาง-ระยอง-จันทบุรี ระยะทาง 330 กิโลเมตร

ทางหลวง หมายเลข 344 (บ้านบึง-แกลง) เป็นเส้นทางสายหลักอีกหนึ่งสาย ซึ่งช่วยลดระยะทางได้ถึง 70 กิโลเมตร เริ่มต้นกิโลเมตรที่ 98 ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ผ่านอำเภอบ้านบึง อำเภอวังจันทร์ และอำเภอแกลง จังหวัดระยอง ระยะทาง 110 กิโลเมตร จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข 3 ระยะทาง 58 กิโลเมตร จะถึงจังหวัดจันทบุรี รวมระยะทาง 266 กิโลเมตร

เส้นมอเตอร์เวย์ ถึงด่านเก็บเงินที่ 2 ด่านพานทอง แล้วเลี้ยวซ้ายไปเส้น อ.บ้านบึง ทางหลวงหมายเลข 344 ประมาณ 100 กิโลเมตร จะถึงสามแยก อ.แกลง ระยอง เลี้ยวซ้ายวิ่งไปอีกประมาณ 50 กิโลเมตร ก็เข้าเขตจันทบุรี

เข้าเขตจันทบุรีแล้ว เมื่อถึง สี่แยกเขาไร่ยา(สี่แยกไฟแดง) สามารถไปมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ 2 เส้นทาง ถ้าจากสี่แยกเขาไร่ยา ตรงไปทางถนนสุขุมวิท ประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (ประตูใหญ่) ถ้าจากสี่แยกเขาไร่ยา ให้เลี้ยวขวาเข้าถนนรักศักดิ์ชมูล ประมาณ 1 กิโลเมตร ถึงประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

รถโดยสารประจำทาง

รถโดยสารปรับอากาศ บริษัท ขนส่ง จำกัด มีบริการออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) ทุกวัน ตั้งแต่ 04.00 - 24.00 น. ออกทุกชั่วโมง สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2391 8097, 0 2391 2504 www.transport.co.th บริษัทเดินรถเอกชนวิ่งบริการ ได้แก่ เชิดชัยทัวร์ โทร. 0 2391 4146, 0 3935 0357 พรนิภาทัวร์ โทร. 0 2391 5179, 0 3931 1278 ศุภรัตน์ทัวร์ โทร. 0 2391 2331, 0 3931 2011

รถโดยสารธรรมดา ออกจากสถานีขนส่งสายตะวันออก (เอกมัย) เช่นกัน แต่ไม่มีรอบแน่นอน สอบถามรายละเอียด โทร. 0 2391 2504

รถออกจากสถานีขนส่งหมอชิต ๒ ถนนกำแพงเพชร บริษัท ขนส่ง จำกัด มีรถออกจากสถานีทุกวัน และมีบริษัทเดินรถเอกชนวิ่งบริการ คือ บริษัท เชิดชัย ทัวร์ บริษัท พรนิภา ทัวร์ ถ้านั่งรถโดยสารประจำทาง รถจะวิ่งผ่านทางหนัาประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพพรรณีด้านถนนรักศักดิ์ชมูล รถโดยสารประจำทางจะวิ่งสิ้นสุดที่สถานีขนส่งจังหวัดจันทบุรี

จากตัวเมือง(ตลาดน้ำพุ)ไปมหาวิทยาลัย สามารถไปได้ดังนี้

รถรับจ้าง(รถสองแถว)ที่จอดที่บริเวณตลาดน้ำพุจะมีรถจอดรอรับตั้งแต่เวลาประมาณ 7.00 - 9.00 น.

รถรับจ้าง(มาสด้า)

รถรับจ้าง(รถสองแถว) ไปอำเภอนายายอามจะจอดบริเวณหน้าซุปเปอร์มาร์ตยิ่งใหญ่ ก็จะผ่านมหาวิทยาลัยรำไพพรรณี ให้ลงที่หน้ามหาวิทยาลัยแล้วนั่งมอเตอร์ไซต์รับจ้างต่อเข้าไปภายในมหาวิทยาลัย