กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรและพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2557 / บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับปริญญา [ รายละเอียดเพิ่มเติม ]
เลื่อนกำหนดการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 เป็นวันที่ 5 สิงหาคม 2557 สำหรับนักศึกษา ภาคปกติ