ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เข้าสู่ระบบ

ใช้ username และ password เดียวกับระบบยืนยันตัวตน (Authentication System)
แต่ให้เข้าได้เฉพาะหน่วยงานที่ขอใช้สิทธิ์กับระบบนี้เท่านั้น(ให้สิทธิใช้งานระบบหน่วยงานละ 2 ท่าน) หากท่านมีความประสงค์จะขอใช้สิทธิ์
สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากลิงค์ด้านล่างกรอกข้อมูลให้ครบแล้วส่งแบบฟอร์มนี้มายังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ E-doc)

สำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการนำ Code ไปปะที่เว็บไซต์ของตนเอง