ค้นหาข่าว [ปัจจุบัน/ย้อนหลัง]

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวทั่วไป

 • ปฏิทินกิจกรรมการลงพื้นที่ "โครงการวิจยสัญจร" สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2560
  [ วันที่ลงข่าว : 7 ตุลาคม 2559 ]
 • RBRU e-Learning ปีการศึกษา 1/2559
  [ วันที่ลงข่าว : 7 ตุลาคม 2559 ]
 • ขอเชิญทุกท่านร่วมส่งผลงานประกวดตราสัญลักษณ์ 35th WUNCA
  [ วันที่ลงข่าว : 3 ตุลาคม 2559 ]
 • รายชื่อนักศึกษาที่ทำประกันอุบัติเหตุ ปีการศึกษา 2559
  [ วันที่ลงข่าว : 27 กันยายน 2559 ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปี 2559
  [ วันที่ลงข่าว : 30 สิงหาคม 2559 ]
 • นักศึกษาเกษตรรำไพ ร่วมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ
  [ วันที่ลงข่าว : 26 สิงหาคม 2559 ]
 • งานสำหรับคนรุ่นใหม่ หางานจากบริษัทชั้นนำและสมัครงานง่ายขึ้น
  [ วันที่ลงข่าว : 18 สิงหาคม 2559 ]
 • ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙)
  [ วันที่ลงข่าว : 25 มิถุนายน 2559 ]
 • โครงการจัดตั้งสถาบันนานาชาติ ร่วมกับคณะเทคโนโลยีการเกษตร และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นเจ้าภาพร่วมจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (5th ICIST 2016)
  [ วันที่ลงข่าว : 23 มิถุนายน 2559 ]
 • สำนักศิลปวัฒนธรรมเเละพัฒนาชุมชนขอเชิญร่วมสัมผัสเทศกาลเปิดฤดูกาลท่องเที่ยววังสวนบ้านเเก้ว ในช่วงฤดูผลไม้เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป พร้อมชมการเเสดงทางวัฒนธรรมจันทบูร
  [ วันที่ลงข่าว : 24 พฤษภาคม 2559 ]
 • คณะนิติศาสตร์ รับสมัครเรียนภาคค่ำ (ถ่ายทอดสด) เนติบัณฑิตยสภา ภาคหนึ่ง สมัยที่ 69
  [ วันที่ลงข่าว : 11 พฤษภาคม 2559 ]
 • การจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด
  [ วันที่ลงข่าว : 29 เมษายน 2559 ]
 • นักศึกษาภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับรางวัลเหรียญทองแดงและรางวัลชมเชย จากการประกวดปรุงอาหารจากเป็ดชิงแชมป์ประเทศไทย 2016
  [ วันที่ลงข่าว : 31 มกราคม 2559 ]
 • รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2558
  [ วันที่ลงข่าว : 23 กันยายน 2558 ]
 • ประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมและพลังงาน โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)
  [ วันที่ลงข่าว : 3 มิถุนายน 2558 ]
 • คู่มือจรรยาบรรณแ่ห่งวิชาชีพ ข้าราชการ พนักงานราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายสนับสนุน
  [ วันที่ลงข่าว : 18 พฤษภาคม 2555 ]
1  
ทั้งหมด : 16 เรื่อง / 1 หน้า