ค้นหาข่าว [ปัจจุบัน/ย้อนหลัง]

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวรับสมัครนักศึกษา

  • ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาปริญญาเอก ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559
    [ วันที่ลงข่าว : 19 ตุลาคม 2559 ]
  • ประกาศ การรับสมัครเพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559
    [ วันที่ลงข่าว : 16 กันยายน 2559 ]
  • มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเปิดรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1
    [ วันที่ลงข่าว : 6 กันยายน 2559 ]
1  
ทั้งหมด : 3 เรื่อง / 1 หน้า