ค้นหาข่าว [ปัจจุบัน/ย้อนหลัง]

สำหรับผู้ดูแลระบบข่าวประชาสัมพันธ์

Username : Password :

ข่าวประกวดราคา

 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประตูป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย (ครั้งที่ 2)
  [ วันที่ลงข่าว : 21 ตุลาคม 2559 ]
 • ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีตกลงราคา
  [ วันที่ลงข่าว : 21 ตุลาคม 2559 ]
 • ประกาศราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสำรองไฟฟ้าห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Generator+UPS)(ระยะเวลา 1 ปี) โดยวิธีตกลงราคา
  [ วันที่ลงข่าว : 21 ตุลาคม 2559 ]
 • ประกาศราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS โดยวิธีตกลงราคา
  [ วันที่ลงข่าว : 21 ตุลาคม 2559 ]
 • ประกาศราคากลางโครงการจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย (Firewall)(ระยะเวลา 1 ปี) โดยวิธีตกลงราคา
  [ วันที่ลงข่าว : 21 ตุลาคม 2559 ]
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องบรรจุน้ำดื่มอัตโนมัติระบบโรตารี่
  [ วันที่ลงข่าว : 21 ตุลาคม 2559 ]
 • ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีตกลงราคา
  [ วันที่ลงข่าว : 20 ตุลาคม 2559 ]
 • ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Flash Drive) โดยวิธีตกลงราคา
  [ วันที่ลงข่าว : 20 ตุลาคม 2559 ]
 • สอบราคาซื้่อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens
  [ วันที่ลงข่าว : 20 ตุลาคม 2559 ]
 • ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมหอพักนักศึกษาหอ 2 และ 3 โดยวิธีตกลงราคา
  [ วันที่ลงข่าว : 19 ตุลาคม 2559 ]
 • สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)
  [ วันที่ลงข่าว : 18 ตุลาคม 2559 ]
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะทำงานและเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 50 ชุด
  [ วันที่ลงข่าว : 18 ตุลาคม 2559 ]
 • ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
  [ วันที่ลงข่าว : 18 ตุลาคม 2559 ]
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ประตูป้องกันทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย (ครั้งที่ 2)
  [ วันที่ลงข่าว : 18 ตุลาคม 2559 ]
 • ประกวดราคาจ้างอุปกรณ์ปรับปรุงเครือข่ายเพื่อรองรับระบบ IPv6 ระยะที่ 2 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิสก์ (e-bidding)
  [ วันที่ลงข่าว : 18 ตุลาคม 2559 ]
 • ประกาศราคากลางโครงการจ้างปรับปรุงสนามกีฬากลางแจ้ง โดยวิธีตกลงราคา
  [ วันที่ลงข่าว : 14 ตุลาคม 2559 ]
1   2   3   [ ถัดไป ] [ ท้ายสุด ]
ทั้งหมด : 46 เรื่อง / 3 หน้า