× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตรที่เปิดสอน

 1. คณะครุศาสตร์
 2. คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์
 3. คณะนิเทศศาสตร์

หลักสูตรที่เปิดสอนและคุณสมบัติการศึกษาต่อ [click]

 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาวิชาสหวิทยการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขาการจัดการนวัตกรรมการสื่อสาร

ช่องทางการรับสมัคร

 • สมัครด้วยตนเองผู้สมัครรับใบสมัครและยื่นเอกสารสมัคร สำนักงานคณะ ที่ท่านสมัครเข้าศึกษาต่อ
 • สมัครออนไลน์ได้ที่ http://assess.rbru.ac.th/admission ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.00 น.
 • กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ตำบล ท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 (เอกสารสมัครเรียน)


 • ค่าธรรมเนียมการสมัคร

  1. เลือกสมัคร 1 สาขาวิชา/ 1 แขนงวิชา/ 1 วิชาเอก 500 บาท

  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai