× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนองานวิชาการจาก "งานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่13 (TSG13th)"


วันที่ประกาศข่าว : 9 มี.ค. 2564, 13:56 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
     คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศ 
ที่ได้รับรางวัลจากการนำเสนองานวิชาการจาก "งานประชุมวิชาการนิสิตนักศึกษาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่13 (TSG13th)"
จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 27–28 มกราคม 2564 (แบบ online) 
ที่ได้รับรางวัล 2 รางวัล คือ 

 - รางวัลชมเชย กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศ ภาคนำเสนอภาคโปสเตอร์
เรื่อง “การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์  ด้านปัจจัยเชิงพื้นที่เมืองพัทยา”
โดย  นางสาวสิรีธร   โฉมยงค์ ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิระะ  ศรีมาลา

 - รางวัลชมเชย กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางภูมิสารสนเทศ ภาคนำเสนอภาคโปสเตอร์
เรื่อง “ระบบการวางแผนการท่องเที่ยวจันทบุรี”
โดย  นางสาวฐิตินันท์ ศรีธรรม ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิระะ  ศรีมาลา
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai