× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ขอแสดงความยินดี บุคลากร ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓


วันที่ประกาศข่าว : 12 พ.ค. 2564, 08:42 แหล่งที่มา : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแสดงความยินดี บุคลากร 
ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก 
และ เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย 
ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย | ประจำปี ๒๕๖๑-๒๕๖๓

ดังนี้

ชั้นสายสะพาย

 • ประถมาภรณ์มงกุฎไทย  ข้าราชการ ราย
ขั้นต่ำกว่าสายสะพาย
 • ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก(ท.ช) ข้าราชการ ๑๕ ราย
 • ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.)

  พนักงานมหาวิทยาลัย ราย
 • ตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) พนักงานมหาวิทยาลัย ๒๖ ราย
 • จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) พนักงานมหาวิทยาลัย ๗๘ ราย
 • จัตรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ซ.) ลูกจ้างประจำ ราย
 • จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) พนักงานมหาวิทยาลัย ราย
 • จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) ลูกจ้างประจำ ราย
 • จัตุรถาภรณ์มงกุฎไทย (จ.ม.) พนักงานราชการ ราย
 • เบญจมาภรณ์ข้างเผือก (บ.ช.) พนักงานมหาวิทยาลัย ราย
 • เบญจมาภรณ์ข้างเผือก (บ.ช.) ลูกจ้างประจำ ราย
 • เบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) พนักงานราชการ ราย
 • เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) พนักงานมหาวิทยาลัย ๖๘ ราย
 • เบญจมาภรณ์มงกุฎไทย (บ.ม.) พนักงานราชการ ราย
 • เหรียญจักรพรรดิมาลา ข้าราชการ ๑๖ รายClick Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai