× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 (08.00 น.) โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี คณะพยาบาลศาสตร์จัดทีมนำผู้บริหารและอาจารย์พยาบาลจิตอาสาบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ร่วมคัดกรองผู้มารับบริการ ทั้งนี้มีผู้รับบริการทั้งหมด 580 คน


วันที่ประกาศข่าว : 7 มิ.ย. 2564, 09:06 แหล่งที่มา : คณะพยาบาลศาสตร์ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน 2564 
(08.00 น.) โรงพยาบาลสิริเวช จันทบุรี
คณะพยาบาลศาสตร์จัดทีมนำผู้บริหารและอาจารย์พยาบาลจิตอาสาบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้กับประชาชน พร้อมด้วยนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 3 ร่วมคัดกรองผู้มารับบริการ ทั้งนี้มีผู้รับบริการทั้งหมด 580 คน
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai