× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อการเรียนออนไลน์ ในช่วงวิกฤต โควิด 19 โดยสนับสนุนแพ็คเก็จอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 14 มิ.ย. 2564, 08:45 แหล่งที่มา : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีออกมาตรการช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อการเรียนออนไลน์ในช่วงวิกฤต โควิด 19 โดยสนับสนุนแพ็คเก็จอินเทอร์เน็ตสำหรับนักศึกษา ตามความจำเป็น โดยนักศึกษา 1 คน จะได้รับการสนับสนุน 1 เลขหมาย นักศึกษาสามารถลงทะเบียนยื่นความประสงค์ขอรับ Internet Package ได้ที่ http://usim.rbru.ac.th  เปิดลงทะเบียนตั้งแต่ 11 มิ.ย. 2564  ถึง 19 มิ.ย. 2564
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai