× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณากรอบงบประมาณ ยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565


วันที่ประกาศข่าว : 15 ก.ย. 2564, 09:03 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันจันทร์ที่ 13 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 36209 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานในการประชุม คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี รูปแบบออนไลน์ โดยมีการพิจารณาโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ที่แต่ละหน่วยงานส่งโครงการเข้าร่วมพิจารณากรอบงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai