× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้วิทยาการคำนวณเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (หลักสูตรเบื้องต้น)”


วันที่ประกาศข่าว : 3 ธ.ค. 2564, 14:13 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การใช้วิทยาการคำนวณเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ (หลักสูตรเบื้องต้น)”


วันที่ 18-19 ธันวาคม 2564 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 35406 ชั้น 4 อาคาร 35 


ลงทะเบียน https://forms.gle/GiB6tNidVhQodQym8
ตรวจสอบรายชื่อ https://bit.ly/aritqa_18-19dec20
กำหนดการ https://bit.ly/schedule_18-19dec20


 คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1. ผู้เข้ารับการอบรม ต้องได้รับการฉีดวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน
2. ผู้เข้ารับการอบรมต้องตรวจ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR หรือ ATK (ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการอบรม) 
3. ยื่นหลักฐานเอกสารรับรองการได้รับวัคซีน COVID-19 และถ่ายรูปผลการตรวจ COVID-19 พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน ที่จุดลงทะเบียนก่อนเข้างาน (ดูตัวอย่างรูปถ่ายได้ที่รูปภาพด้านล่าง)


** อบรมครบจำนวนชั่วโมงเพื่อรับวุฒิบัตร  ** 
สมัครได้ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวน (25 ที่นั่ง)


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
งานฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
 0 3931 9111 ต่อ 10902 
 arc@rbru.ac.th

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai