× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง สาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน และสาขาวิชาที่ชะลอการเปิดการเรียนการสอน พร้อมทั้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ภาคพิเศษ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565


วันที่ประกาศข่าว : 21 มี.ค. 2565, 09:11 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

ให้ผู้ที่มีรายชื่อดังกล่าวรายงานตัวออนไลน์ระหว่าง
วันที่ 19 - 27 มีนาคม 2565
ที่เว็บไซต์ https://reg.rbru.ac.th/
ขั้นตอนการรายงานตัว
1. ค้นหารหัส นศ. จากเลขที่บัตรประชาชน
2. log in เข้าระบบ
3. กรอกประวัติส่วนตัว
4. พิมพ์ใบรายงานตัวติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
- สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ)
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ)
- สำเนาใบแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 3 ฉบับ
ส่งทางไปรษณีย์มาที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 หมู่ 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 ในวันที่ 19 -27 มีนาคม 2565

***ผู้ที่มีรายชื่อในสาขาวิชาที่ชะลอการเปิดการเรียนการสอนให้ดูประกาศรายชื่ออีกครั้งในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565

***ให้นักศึกษาอัปโหลดรูปนักศึกษาพร้อมดูตัวอย่างการแต่งกายได้ที่ :https://stdcard.rbru.ac.th/

กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 039-3191111 ต่อ 10182
Click Expand view

เอกสารไฟล์แนบ

1. 2022-03-18-44814.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai