× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

มหกรรม U2T for BCG Market ตลาดสินค้าชุมชน ของดี ของเด่นและบริการมากมายทั้ง 46 ตำบล จากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG)


วันที่ประกาศข่าว : 12 ต.ค. 2565, 09:23 แหล่งที่มา : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2565 นี้ เชิญชวนชาวจันทบุรีมา ช้อป ชม ชิม และร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน
ในงาน "มหกรรม U2T for BCG Market" เตรียมพบกับตลาดสินค้าชุมชน ของดี ของเด่นและบริการมากมายทั้ง 46 ตำบล จากโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T For BCG) 
โดย สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี
ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ ศูนย์การค้า Central Chanthaburi
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai