× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

FMSRBRU : อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้รับ Certificate MICROTIK ในโครงการฝึกอบรม “นวัตกรรมการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย”


วันที่ประกาศข่าว : 8 พ.ย. 2565, 09:25 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะวิทยาการจัดการ
อาจารย์หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้รับ Certificate MICROTIK  ในโครงการฝึกอบรม “นวัตกรรม
การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย”  เพื่อสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์โดยใช้ Mikrotik และทดสอบมาตรฐานด้านเครือข่ายใน 2 หัวข้อคือ
Certified Network Associate (MTCNA) และ Certified Routing Engineer (MTCRE)  ระหว่างวันที่ 19 - 23 ตุลาคม 2565
       โดยในหัวข้อ Certified Network Associate (MTCNA) ผ่าน 3 ท่าน ได้แก่ ผศ.ศักดิ์ดดา อ่างวัฒนกิจ ผศ.ชัยวิทย์  ถิรวณัฐพงศ์
และอาจารย์ต่อสันติ์ พิพัฒนสุทธิ์   และในหัวข้อ Certified Routing Engineer (MTCRE) ผ่าน 2 ท่าน คือ ผศ.ชัยวิทย์  ถิรวณัฐพงศ์
และอาจารย์ต่อสันติ์ พิพัฒนสุทธิ์ 
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai