× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ขอเชิญส่งบทความวิจัย (ประเภทโควตา ไม่เสียค่าลงทะเบียน) เพื่อเข้าร่วมนำเสนอภายใน การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12


วันที่ประกาศข่าว : 15 พ.ย. 2565, 10:07 แหล่งที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในฐานะเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย ร่วมส่งบทความวิจัย (ประเภทโควตา ไม่เสียค่าใช้จ่าย) เข้าร่วมนำเสนอภายใน

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 12  "วิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน  (SDGs)"  ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อาคารรัตนเทพสตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี

เปิดรับบทความวิจัยเพื่อนำเสนอ ภาคโปสเตอร์ จำนวน 4 บทความ  และภาคบรรยาย จำนวน 4 บทความ

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัคร พร้อมกับไฟล์บทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ด้วยตนเอง ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 เวลาไม่เกิน 16.30 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์  https://sites.google.com/view/researchtru  
Click Expand view

เอกสารไฟล์แนบ

1. ใบสมัคร ( ชนิดไฟล์ DOC)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai