× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

รายงานข้อมูลและสัดส่วนการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาผู้ได้รับทุน ประจำปีการศึกษา 2564


วันที่ประกาศข่าว : 15 พ.ย. 2565, 10:09 แหล่งที่มา : กองพัฒนานักศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดให้มีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่มีรายได้ครัวเรื่อนต่ำ 
มีผลการเรียนดี มีความประพฤติดี ซึ่งจะแบ่งทุนออกเป็น 2 ประเภท คือ ทุนประเภทต่อเนื่อง 
เช่น ทุนพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนเฉลิมราชกุมารี 
ทุนการศึกษาเกษมศานติ์ ทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง เป็นต้น 
และทุนการศึกษาประเภทไม่ต่อเนื่อง (ให้เป็นปีการศึกษา) เช่น ทุนธนาคารกรุงศรีอยุธยา 
ทุนสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ทุนการศึกษาส่วนบุคคล เป็นต้น 
โดยสนับสนุนให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามแผนการเรียนตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงชั้นปีที่ 4 
เพื่อที่จะได้สำเร็จการศึกษาตามแผนที่วางไว้ ทั้งนี้จะประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครทุน 
ผ่านทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา และ Facebook Page : กองพัฒนานักศึกษา มรภ.รำไพพรรณี
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai