× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

(ครบจำนวนแล้ว/ดูประกาศรายชื่อที่นี่) โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิทยาการคำนวณสำหรับเด็กปฐมวัย”


วันที่ประกาศข่าว : 24 ม.ค. 2566, 14:17 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “วิทยาการคำนวณสำหรับเด็กปฐมวัย”
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2566 | ณ ห้องประชุม 35201 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

* ปิดรับสมัครแล้ว *
ตรวจสอบรายชื่อ https://bit.ly/aritw-list11-12feb22 หรือดูจากรูปภาพ
กำหนดการ https://bit.ly/aritw-schedule11-12feb22

** อบรมครบจำนวนชั่วโมงเพื่อรับวุฒิบัตร  **

กรณีลงทะเบียนแล้วไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
ขอความกรุณาแจ้งผู้จัดโครงการได้ที่หมายเลข  039-319111 ต่อ 10990 
ไม่เกินวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
หากไม่แจ้งตามระยะเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์โรงเรียนดังกล่าวมิให้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งต่อไป


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
งานฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 0 3931 9111 ต่อ 10990
 arc@rbru.ac.th
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai