× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


วันที่ประกาศข่าว : 15 มี.ค. 2566, 09:14 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำลังดำเนินการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ โดยมีกำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566 – วันอังคาร               ที่ 25 เมษายน 2566

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี มีประสบการณ์ด้านการสอนหรือบริหารในสถาบันอุดมศึกษาอย่างน้อย 3 ปี มีความรู้ด้านวิชาการและมีวิสัยทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงาน รวมถึงศักยภาพในการบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้สนใจสามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ www.rbru.ac.th ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ ต้องนำเสนอแนวทางยุทธศาสตร์การบริหารหน่วยงานและแสดงวิสัยทัศน์ต่อคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ในวันพุธ                     ที่ 17 พฤษภาคม 2566

Click Expand view

เอกสารไฟล์แนบ

1. 20230310114807640ab68790d76F00.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai