× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน Digital literacy


วันที่ประกาศข่าว : 17 มี.ค. 2566, 09:12 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการพัฒนาสมรรถนะด้าน Digital literacy 

เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลได้รับการพัฒนาความรู้ในทักษะทางดิจิทัลที่เป็นมาตรฐาน

ระหว่างวันที่ 14-15 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.30 ณ 

ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 

การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ชวนพบ เอี่ยวสานุรักษ์

อาจารย์ภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นวิทยากรให้ความรู้

ทางคณะพยาบาลศาสตร์ใคร่ขอขอบพระคุณท่านผู้บริหาร คณาจารย์ วิทยากร และผู้เกี่ยวข้องมา ณ โอกาสนี้

Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai