× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพประจำปี 2565


วันที่ประกาศข่าว : 17 มี.ค. 2566, 09:14 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพประจำปี 2565

วันที่ 15-16 มีนาคม 2566 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องเรียน 221 อาคาร 2 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการ พัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิต เตรียมความพร้อมเข้าสู่วิชาชีพประจำปี 2565 เพื่อให้นักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 4 รุ่นที่ 1 กำลังจะสำเร็จการศึกษาและกำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นพยาบาลวิชาชีพ คณะพยาบาลศาสตร์ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและกำลังจะเป็นพยาบาลวิชาชีพในอนาคตได้ทราบถึงคุณลักษณะและสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพ ความก้าวหน้าและบันไดวิชาชีพ การพัฒนาบุคลิกภาพ การพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข การวางแผนการเงิน รวมทั้งการมีทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพทั้งทางด้านวิชาการ วิชาชีพ และการใช้ชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสานึกสาธารณะ เป็นที่ยอมรับในแวดวงวิชาชีพและสังคมต่อไป

Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai