× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการทบทวนแผนพัฒนาและประกันคุณภาพสโมสรนักศึกษาตามหลักการ PDCA


วันที่ประกาศข่าว : 24 พ.ค. 2566, 11:01 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะวิทยาการจัดการ

23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมแก้ววิทยาการ ชั้น7 คณะวิทยาการจัดการ ผศ.ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21กิจกรรม “ทบทวนแผนพัฒนาและประกันคุณภาพสโมสรนักศึกษาตามหลักการ PDCA” โดยได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ชัชวาลย์ มากสินธ์ เป็นวิทยาการอบรมให้กับสมาชิกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการในครั้งนี้

Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai