× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

งาน "U2T for BCG บทเรียนจากอดีตสู่ความต่อเนื่องยั่งยืน"


วันที่ประกาศข่าว : 25 พ.ค. 2566, 14:52 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน "U2T for BCG บทเรียนจากอดีตสู่ความต่อเนื่องยั่งยืน" กิจกรรมภาคต่อโครงการส่งเสริมการตลาดเพื่อประชาสัมพันธ์และแนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG และเสวนาหัวข้อ "U2T for BCG บทเรียนจากอดีต สู่ความต่อเนื่องยั่งยืน" โดยมีตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตัวแทนผู้ประกอบการ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Science Park ,คลินิกเทคโนโลยี ผู้ผลิตสินค้าระดับโอทอป (OTOP) และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (UBI) ในเรื่องการนำวิทยาศาสตร์ วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้าไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน และกิจกรรมผลงาน U2T for BCG ที่นำผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม U2T ภายใต้การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ทั้งจากจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดมาจัดแสดงมากมาย

Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai