× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

สัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 2/2566


วันที่ประกาศข่าว : 25 พ.ค. 2566, 14:58 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการบริการวิชาการ ภายใต้เครือข่ายบริการวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาไทย (คบอ.) ครั้งที่ 2/2566 ในระหว่างวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวคิด นวัตกรรม ในการบริการวิชาการแก่ชุมชน กำหนดทิศทางความร่วมมือด้านบริการวิชาการ และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอุดมศึกษาไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai