× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการ สังกัดงานอาคารสถานที่และบริการ ประจำปี 2566


วันที่ประกาศข่าว : 26 พ.ค. 2566, 10:13 แหล่งที่มา : สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักงานอธิการบดี
     ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัด งานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ อัตรา ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

       อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลา และสถานที่สอบ แนบท้ายประกาศนี้ 

เอกสารไฟล์แนบ

1. atikarn20230526100119238Bx8647020ff95290q000.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai