× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

FMSRBRU : การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568


วันที่ประกาศข่าว : 6 ก.ย. 2566, 13:49 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะวิทยาการจัดการ

4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมแก้ววิทยาการ 2 ผศ.ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหหลักสูตรบัญชีบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568 โดยมี ผศ.นนทวรรณ ยมจินดารศ.ดร.อรุษ คงรุ่งโชค, ผศ.ดร.วาสุกาญจน์ งามโฉม, คุณชัยสิทธิ์ ศิลป์วุฒิ คุณอาทิตย์ จิรวะรุฬห์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรบัญชีบัณฑิตร่วมวิพากษ์หลักสูตร เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรบัญชีบัณฑิตให้ทันสมัย มีความเข้มแข็ง ตรงตามมาตรฐานของสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai