× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะด้านความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานสอบประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและสอบประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร สังกัด หน่วยวินัยและนิติการ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖


วันที่ประกาศข่าว : 11 ก.ย. 2566, 14:21 แหล่งที่มา : งานการเจ้าหน้าที่ หน่วยงานที่ลงข่าว : งานการเจ้าหน้าที่

ประกาศ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประเมินสมรรถนะด้านความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานสอบประเมินสมรรถนะความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานและสอบประเมินสมรรถนะด้านคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน เพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นิติกร สังกัด หน่วยวินัยและนิติการ งานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน ๑ อัตรา ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖

เอกสารไฟล์แนบ

1. personal20230911022134fEPCHV64febffec86a4i800.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai