× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2564 ที่ยังไม่ได้มารับใบปริญญาบัตร ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล หากมารับใบปริญญาบัตรหลังวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จะมีค่าธรรมเนียมในการรักษาปริญญาบัตรจำนวน 200 บาท


วันที่ประกาศข่าว : 7 พ.ย. 2566, 11:09 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา

บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2564
ที่ยังไม่ได้มารับใบปริญญาบัตร ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
กองบริการการศึกษา อาคาร 36

หากมารับใบปริญญาบัตรหลังวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
จะมีค่าธรรมเนียมในการรักษาปริญญาบัตรจำนวน 200 บาท

โดยให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงมาเป็นหลักฐานในการแสดงตน

***กรณีรับแทน ให้เตรียมเอกสารดังนี้
1.ใบมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1x4XnPMvQkmrtfoTmy2017-fgFiOI5FRN/view?usp=sharing )
2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของปริญญาบัตร พร้อมรับรองสำเนา
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับ พร้อมรับรองสำเนา
เอกสารใบมอบอำนาจต้องเซ็นต์ให้ครบทุกช่อง

เช็คลำดับบัณฑิตได้ที่ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k-SKl-qMrIVRF5KV6ij6Y2ombgi_qfg-/edit?usp=sharing&ouid=105304919439203374124&rtpof=true&sd=true

งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 039-319111 ต่อ 10183 , 10184

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai