× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

นางสาวปรียมน แซ่เฮง และนางสาววรดา บุญพงษ์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ (สามภาษา) ชั้นปีที่ 2 ได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวน เพื่อไปศึกษาภาษา ณ วิทยาลัยหยางอัน มลฑลเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา


วันที่ประกาศข่าว : 10 พ.ย. 2566, 09:42 แหล่งที่มา : คณะนิเทศศาสตร์ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะนิเทศศาสตร์

อาจารย์ ดร.ภูริพัฒน์ แก้วตาธนวัฒนา คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ เปิดเผยว่าการให้ทุนครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และวิทยาลัยหยางอัน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งปัจจุบันได้มีความร่วมมือทางวิชาการมากมาย ทั้งด้านการร่วมกันอบรมภาษาจีนระยะสั้น การร่วมกันสร้างศูนย์ภาษาจีนในอนาคต การให้ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา และยังมีแผนขยายความร่วมมือต่าง ๆ ไปยังคณะและสาขาอื่น ๆ ในมหาวิทยาลัยในอนาคตอีกด้วย  ทั้งนี้วิทยาลัยหยางอันจะมีกำหนดการเดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีปลายปี 2566 นี้ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณผู้ประสานงานหลัก อาจารย์ ดร.ศิริญญา ศิริญานันท์ และ Dr.Zhang Dejun ที่ได้ติดต่อประสานงานต่าง ๆ ทำให้เกิดโครงการดี ๆ ต่อเนื่องเรื่อยมา

Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai