× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก มอบทุนทรัพย์ให้กับนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร


วันที่ประกาศข่าว : 20 พ.ย. 2566, 10:26 แหล่งที่มา : คณะเทคโนโลยีการเกษตร หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะเทคโนโลยีการเกษตร

มอบทุนทรัพย์สนับสนุนการเข้าถึงอาหารที่ดี ปีการศึกษา 2566
----------
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566
รศ.ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
"
มอบทุนทรัพย์สนับสนุนการเข้าถึงอาหารที่ดีเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี"

ประจำปีการศึกษา 2566 ทุนละ 5,000 บาท
ให้กับ นางสาวรัชดาภา  พาที นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

และ นางสาวจิราวรรณ  มณีโชติ  นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

เป็นผู้มีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติตนดี และมีจิตสาธารณะ

แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการดำรงชีพ


Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai