× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

ขับเคลื่อนงานพิพิธภัณฑ์และงานท่องเที่ยววังสวนบ้านแก้ว

วันศุกร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมวังเพชร ชั้น 2 อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ผศ.วารินทร์ สุภาภรณ์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปศิลปวัฒรธรรและพัฒนาชุมชน เป็นประธานขับเคลื่อนงานพัฒนาวังสวนบ้านแก้ว ทั้งนี้กลุ่มงานท่องเที่ยวฯ จัดประชุมเพื่อปรึกษหารือแนวทางการขับเคลื่อนและพัฒนาวังสวนบ้าน โดยนำเสนอ 3 ประเด็นหลักดังนี้ ๑.การจัดทำแผนที่ท่องเที่ยวภาพรวมของวังสวนบ้านแก้ว ๒.โครงสร้างร้านกาแฟในอนาคต ๓. การผลิตสื่อพาวเวอร์พอยต์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
By : Office of Arts and Culture, Community Development Date/Time : 2021-07-20 09:51:58
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai