× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน จัดการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน ตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวังสวนบ้านแก้วในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

เมื่อวันอังคารที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ประชุมวังเพชร อาคารสำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและควบคุมงาน ๒๕๖๔ สำหรับการประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแชมอาคารและพระตำหนักตามโครงการอนุรักษ์และพัฒนาวังสวนบ้านแก้วในสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ในรัชกาลที่ ๗ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ โดยมี ผศ.ดร.จักรพันธุ์ วงษ์พา เป็นประธานในครั้งนี้
By : Office of Arts and Culture, Community Development Date/Time : 2021-07-20 11:07:41
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai