× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2564 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 36 โดยมีนายประเสริฐ ศิริ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมได้แสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ โดยประธานที่ประชุมได้กล่าวว่า แม้ว่าสถานการณ์โดยรวมจะมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อลดลงบ้าง แต่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกันอย่างเข้มงวดต่อไป โดยขอให้ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคน ให้ความสำคัญกับการดูแลป้องกันตนเองอย่างเข้มงวด รวมทั้งขอชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกฝ่ายในมหาวิทยาลัยที่ทุ่มเทกำลังกายกำลังใจในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์ COVID-19 อย่างมีประสิทธิภาพ
By : Section of Public Relations Date/Time : 2021-09-06 14:57:43
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai