× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
× กลับหน้าหลัก
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

พิธีปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

มรภ.รำไพฯร่วมส่งกำลังใจ ส่งผู้รักษาตัวหายจากโควิด-19 กลับบ้าน เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมพิธีปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นางสาวอรสา อ่อนถาวร ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี และนางสาวกาญจนา ตรีรัตน์ รักษาการผู้อำนวยการกองกลาง เข้าร่วมในพิธีปิดโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ในการนี้รักษาราชการแทนอธิการบดีและตัวแทนผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ร่วมส่งกำลังให้แก่ผู้ที่เข้ารับการรักษาตัวจากการติดเชื้อโควิด-19 และได้ทำการรักษาจนหายเป็นปกติ ซึ่งในพิธีดังกล่าวมีการมอบถุงยังชีพและดอกไม้เพื่อแสดงความห่วงใย ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณหน่วยงานและบุคลากรทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ ส่งผลให้จำนวนผู้ที่เข้ารับการรักษามีจำนวนที่ลดลง สามารถปิดการดำเนินงานของโรงพยาบาลสนามได้ สำหรับโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เพื่อเป็นสถานที่รักษาตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ที่มีอาการไม่รุนแรง โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้รับการประสานงานจากหน่วยงานสาธารณสุขในจังหวัดจันทบุรีในการขอใช้พื้นที่ดำเนินการ และมหาวิทยาลัยก็มีความยินดีที่จะให้การสนับสนุน เพื่อให้ประชาชนที่ติดเชื้อได้รับการรักษาตามมาตรฐานทางสาธารณสุข และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดที่มีแนวโน้มลดลง จึงได้มีการปิดการดำเนินงานโรงพยาบาลสนามมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีในครั้งนี้
By : Section of Public Relations Date/Time : 2021-11-18 13:13:55
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | งานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai