× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

พิธีไหว้ครูวิ่งโป่งลาน นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดพิธีไหว้ครู วิ่งโป่งลาน นักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อสืบสานประเพณีไหว้ครู และเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง 20 พฤศจิกายน 2565 (09.00 น.) ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ช่วยศาสตราจารย์ไวกูณฑ์ ทองอร่าม อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานในพิธีไหว้ครูภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษาภาคพิเศษทุกสาขาวิชาเข้าร่วมพิธี สำหรับพิธีไหว้ครูภาคพิเศษประจำปีการศึกษา 2565 เริ่มด้วยพระสงฆ์อาราธนาศีล คณะผู้บริหารถวายจตุปัจจัยไทยธรรม ประธานในพิธีการเจิมหนังสือ นักศึกษาทุกสาขาวิชาถวายพานไหว้ครู และอธิการบดีกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา จากนั้นเวลา 13.00 น. ณ ศาลพ่อปู่โป่งลาน มีประเพณีวิ่งโป่งลานนักศึกษาภาคพิเศษประจำปี 2565 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย กิจเกษาเจริญ รองอธิการบดีด้านกิจการนักศึกษา ให้เกียรติกล่าวโอวาทแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่เข้าร่วมพิธี ซึ่งประเพณีการวิ่งโป่งลานนี้เป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาสำหรับนักศึกษาทุกรุ่น โดยที่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะทำการวิ่งตามเส้นทางที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนด เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมทั้งเป็นการให้นักศึกษาใหม่สำรวจเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย
By : Section of Public Relations Date/Time : 2022-11-21 06:58:54
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai